Energoapgādes objekta pārvietošana

Lai pieteiktu energoapgādes objekta pārvietošanu, kā piemēram, transformatora punkta, elektropārvades līnijas balstu vai elektroenerģijas komercuzskaites pārvietošanu, aicinām Jūs autorizēties klientu portālā www.e-st.lv un aizpildīt pieteikumu. Izvēlieties sadaļu “Pieteikt pakalpojumu” -> apakšsadaļu “Citi pakalpojumi” -> “Plānotie tehniskie darbi” un aizpildiet pieteikuma formu.

Energoapgādes objekta pārvietošanas tehniskie noteikumi un projektēšanas uzdevums tehniskā būvprojekta izstrādei tiks nosūtīti uz Iesniegumā norādīto adresi.

Pamatojoties uz Enerģētikas likuma 23. panta (2) daļu, visas ar energoapgādes objekta iznešanu saistītās izmaksas sedz klients un darbus veic klienta izvēlēts uzņēmējs.