Biežāk uzdotie jautājumi

Viedā elektroenerģijas skaitītāja uzstādīšana

Kas ir viedais elektroenerģijas skaitītājs?
Kad tas tiks uzstādīts man?
Vai es varu pieteikt ārpus kārtas skaitītāja maiņu uz viedo elektroenerģijas skaitītāju?
Ja es pie elektroenerģijas tirgotāja esmu izvēlējies pakalpojumu, kas paredz mainīgu elektroenerģijas cenu atbilstoši izmaiņām biržā, un man nav uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītāja, vai varu saņemt izvēlētā pakalpojuma priekšrocības?
Kad viedais elektroenerģijas skaitītājs sāk darboties?
Kādi ir mani ieguvumi no skaitītāja maiņas?
Cik maksā viedā elektroenerģijas skaitītāja uzstādīšana?

Attālināta skaitītāja nolasīšana

Kur es varēšu sekot līdzi elektroenerģijas patēriņam?
Kāpēc tiek nolasīti ikstundas elektroenerģijas patēriņa dati?
Kad tiek nolasīti mēneša elektroenerģijas patēriņa dati?
Kad viedais elektroenerģijas skaitītājs rādījumus nolasīs attālināti?
Esmu saņēmis ziņu, ka uzsākta attālināta skaitītāja rādījumu nolasīšana, taču rēķins netiek piestādīts pēc mana faktiskā patēriņa. Kā rīkoties?

Ikstundas patēriņa sadalījuma grafiki

Kas ir ikstundas patēriņa sadalījuma grafiks?
Kādiem nolūkiem ikstundas patēriņa sadalījuma grafiks tiek pielietots?
Kādi grafiki aprēķinos tiek pielietoti, ja lietotāja skaitītājs nenodrošina attālinātu datu nolasīšanu?
Kas ir tipveida slodžu sadalījuma grafiks?
Kādiem nolūkiem tipveida slodžu sadalījuma grafiks tiek pielietots?

Drošība un citi jautājumi

Kā jānodod rādījumi?
Kā jānorēķinās par patērēto elektroenerģiju?
Kam pieder elektroenerģijas skaitītājs?
Vai viedo elektroenerģijas skaitītāju datu nolasīšanas sistēmas ir drošas?
Vai iespējams attālināti iejaukties viedā elektroenerģijas skaitītāja darbībā un mainīt skaitītāja rādījumus?
Kurš maksā par skaitītāja pašpatēriņu?
Vai viedais elektroenerģijas skaitītājs atstāj ietekmi uz veselību?
Vai viedais elektroenerģijas skaitītājs ir sertificēts?
Vai ir atšķirība patēriņa uzskaitē starp elektroenerģijas skaitītājiem?