Viedie un citi skaitītāji

Elektroenerģijas nozare nemitīgi attīstās, un arī Sadales tīkls jūsu ikdienā ievieš jaunākās tehnoloģijas. Jau vairāk nekā 85% objektu Latvijas teritorijā ir viedizēti – tajos iepriekšējo paaudžu  elektrības skaitītāji ir nomainīti uz viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem.

Uzstādītie viedie elektroenerģijas skaitītāji uz 07.07.2021.

Elektrības skaitītāji ieviešana Latvijā karte

Ja vēlaties noskaidrot, kad jūsu adresē tiks uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs, lūdzu, autorizējieties klientu portālā e-st.lv. Izvēlieties sadaļu Objektu informācija, zem attiecīgā objekta izvēlieties Tehniskā informācija.

Lai uzzinātu vairāk par to, kāpēc mainām skaitītājus uz jauniem – viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem un kādi būs jūsu ieguvumi pēc to maiņas, aicinām noskatīties video:

Sadales tīkls jau kopš 2014.gada ir aizsācis viedizāciju, kas paredz, ka periodā līdz 2022.gadam visi elektroenerģijas skaitītāji tiks nomainīti uz viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem.

 

Kā notiek skaitītāja maiņa?
Kādas ir viedā elektroenerģijas skaitītāja priekšrocības?