Viedie un citi skaitītāji

Elektroenerģijas nozare nemitīgi attīstās, un arī Sadales tīkls jūsu ikdienā ievieš jaunākās tehnoloģijas. Jau vairāk kā 60% objektu Latvijas teritorijā ir viedizēti – tajos iepriekšējo paaudžu  elektrības skaitītāji ir nomainīti uz viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem.

Uzstādītie viedie elektroenerģijas skaitītāji uz 01.07.2020.

Elektrības skaitītāji ieviešana Latvijā karte

Ja vēlaties noskaidrot, vai jūsu adresē šogad tiks uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs, autorizējieties klientu portālā e-st.lv. Izvēlaties sadaļu Objektu informācija, zem attiecīgā objekta izvēlaties Tehniskā informācija. Ja jūsu objekts ir iekļauts tekošā gada viedizācijas plānā, redzēsiet par to norādi. Vēršam uzmanību, ka šajā sadaļā tiek atspoguļoti tikai tekošā gada viedizācijā iekļautie objekti.

Lai uzzinātu vairāk par to, kāpēc mainām skaitītājus uz jauniem – viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem un kādi būs jūsu ieguvumi pēc to maiņas, aicinām noskatīties video:

Sadales tīkls jau kopš 2014.gada ir aizsācis viedizāciju, kas paredz, ka periodā līdz 2022.gadam visi elektroenerģijas skaitītāji tiks nomainīti uz viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem.

 

Kā notiek skaitītāja maiņa?
Kādas ir viedā elektroenerģijas skaitītāja priekšrocības?