Viedo elektroenerģijas skaitītaju priekšrocības

Par elektroenerģijas skaitītāju rādījumu nolasīšanu parūpēsies AS “Sadales tīkls”
Viedais elektroenerģijas skaitītāju rādījumus AS “Sadales tīkls” nosūta automātiski.
Iespēja sekot līdzi savam elektrības patēriņam internetā
Kad saņemta ziņa par sniegto priekšrocību stāšanos spēkā, pēc viedā elektroenerģijas skaitītāja uzstādīšanas, mājsaimniecības un uzņēmumi var ērti sekot līdzi savam elektroenerģijas patēriņam elektroenerģijas tirgotāja portālā vai AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv.

Iespēja samazināt rēķinu, ja tiks mainīti elektroenerģijas lietošanas paradumi

 Sava elektroenerģijas tirgotāja portālā vai AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv katrs var ērti sekot līdzi savam elektroenerģijas patēriņam. Patēriņš tiek attēlots pa stundām un to var salīdzināt dažādos periodos. Informācija tiek attēlota viegli pārskatāma grafika veidā. Šādi var analizēt savus elektroenerģijas lietošanas paradumus, un iespējams arī tos mainīt, lai samazinātu kopējo ikmēneša elektroenerģijas patēriņu.
Ātrāka elektroapgādes atjaunošana elektroenerģijas pārtaukumu gadījumos
Bojājumu gadījumos automātiskā sistēma noteiks, vai problēma ir īpašuma iekšējā elektrotīklā vai kādā no sadales sistēmas operatora elektrolīnijām, tādejādi ļaujot problēmu konstatēt un novērst daudz ātrāk.

Lai viedais elektroenerģijas skaitītājs spētu nodrošināt visas jums pieejamās priekšrocības, tam  ir jābūt pieslēgtam pie elektrotīkla. Piemēram, ziemas periodā, kad neizmantojiet savu vasarnīcu, elektroenerģija īpašumā jāatslēdz, neatslēdzot skaitītāju (izmantojot drošinātājus vai ievadaizsardzības aparātu, kas atrodas jūsu piederības robežā). Ja skaitītājs nebūs pieslēgts pie elektrotīkla, tas datus nenolasīs attālināti un patērētās elektroenerģijas rēķinu nebūs iespējams izrakstīt atbilstoši faktiskajam patēriņam. Šādā gadījumā pat tad, ja elektroenerģija objektā reāli nav lietota, rēķins par patērēto elektroenerģiju tiks izveidots pēc izlīdzinātā maksājuma principa, par pamatu ņemot vidējo patēriņu.

Ko klienti saka par viedajiem skaitītājiem?
Viedo skaitītāju risinājums un funkcionalitāte