Izmaksu atgūšanas kalkulators

Efektīvi izmantojot pieprasīto slodzi, jums ir iespēja piecu gadu periodā atgūt visus pieslēguma ierīkošanā ieguldītos līdzekļus.

Izmaksas iespējams atgūt, ja pieslēgums atbilst vienam no šiem kritērijiem:
• pieslēgums vai jaudas palielinājums ir 0,4kV (kilovoltu) elektrotīklā ar jaudu lielāku par 100A;
vai
• pieslēgums ir vidsprieguma elektrotīklā.

Izmaksu atgūšanas nosacījumi: līdzko patēriņš pārsniegs 15% no maksimāli iespējamā 12 mēnešu perioda patēriņa, jūs saņemsiet 50% atlaidi sadales sistēmas operatora pakalpojumam. Atlaide būs spēkā laika posmā no nākošā norēķinu mēneša līdz 12 mēnešu perioda beigām. Šāda atlaižu sistēma būs pieejama ne ilgāk, kā piecus gadus un atkarībā no elektrotīkla izmantošanas efektivitātes ļaus jums pilnībā vai daļēji atgūt pieslēguma ierīkošanas izmaksas.

Izmantojiet kalkulatoru, lai noskaidrotu, cik ilgā laika periodā varēsiet atgūt pieslēguma ierīkošanas izmaksas.

Patēriņš lielāks par mēnesī maksimāli pieejamo!
IAA strāvas lielumam jābūt lielākam par 100A
Atļautajai slodzei jābūt lielākai par 0
Sprieguma pakāpe
i Informācija par atbilstošo sprieguma pakāpi ir norādīta jums izsniegtajos tehniskajos noteikumos
Ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums A
A
i Tehniskajos noteikumos norādītais ievadaizsardzības aparāta (IAA) lielums (0,4 kV tīklā)
Atļautā slodze kW
kW
i Tehniskajos noteikumos norādītā jauda (6-20 kV tīklā)
Pieslēguma ierīkošanas izmaksas (bez PVN): EUR
EUR
i Kopējās pieslēguma ierīkošanas izmaksas (bez PVN) norādītas pieslēguma līgumā. Ja precīzas izmaksas vēl nav zināmas, lūdzu, ievadiet aptuvenas pieslēguma ierīkošanas izmaksas
Tarifs
i Lai noskaidrotu piemērotāko tarifu, aicinām izmantot tarifu aprēķina kalkulatoru
Tarifa plāns
i Lūdzu, norādiet izvēlēto tarifa plānu
Maksimālais iespējamais patēriņš kWh / mēnesī
Minimālais patēriņš izmaksu atgūšanas uzsākšanai ir no kWh / gadā
Patēriņš visu izmaksu atgūšanai Šādam pieslēgumam piecos gados iespējams atgūt līdz (bez PVN) kWh / mēnesī EUR
Plānotais mēneša vidējais patēriņš, kWh
Visās laika zonās kopā:
i Kopējais dienas, nakts un brīvdienu vidējais patēriņš
Dienas zonā:
i Darba dienās no 7.00 līdz 8.00, no 10.00 līdz 17.00 un no 20.00 līdz 23.00
Maksimumstundu zonā:
i Darba dienās no 8.00 līdz 10.00 un no 17.00 līdz 20.00
Nakts /brīvdienu zonā:
i Darba dienās no 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās – visu diennakti
Pieslēguma ierīkošanas izmaksas iespējams atgūt aptuveni X mēnešos
Piecos gados atgūstamā pieslēguma ierīkošanas izmaksu summa (bez PVN) ir aptuveni EUR
1. gadā
2. gadā
3. gadā
4. gadā
5. gadā