Risinājumi izmaksu samazināšanai

Lai sekmētu efektīvu slodzes izmantošanu un samazinātu kopējās izmaksas par patērēto elektroenerģiju, aicinām izvērtēt nepieciešamo pieslēguma jaudas lielumu.

Lai aprēķinātu mājsaimniecībai nepieciešamo jaudas lielumu, izmantojiet slodzes aprēķina kalkulatoru. Papildus gan mājsaimniecības, gan uzņēmumus aicinām konsultēties ar sertificētiem elektrospeciālistiem, lai noteiktu nepieciešamo pieslēguma jaudu un maksātu tikai par izmantoto slodzi. Detalizēta informācija pieejama šeit. Ja esat izvērtējis, ka pieslēguma jaudas lielums nav atbilstošs, jūs varat pieteikt slodzes samazināšanu. Tas ir bezmaksas pakalpojums. Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu. Pakalpojumu varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

 Mājsaimniecība   Uzņēmums

 

Papildus piedāvājam izmantot šādus pakalpojumus.

Samazināt slodzi uz laiku līdz 9 mēnešiem  

Sākotnējo slodzi vienu reizi 12 mēnešu periodā  atjaunosim bez maksas, ja izpildīsies visi zemāk minētie nosacījumi:

Lai ērti varētu izvērtēt, vai objekta noslodze mēnesī ir bijusi vismaz 7% no objekta maksimālās slodzes, jūsu ērtībai piedāvājam tās aprēķina tabulu biežāk lietoto drošinātāju nomināliem.  i 

Kā pieteikt slodzes samazināšanu un atjaunošanu? 

Lasīt vairāk

Spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu slodzes samazināšanu.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

Slodzes samazināšanu var veikt, nemainot citus pieslēguma tehniskos parametrus (nemainās fāžu skaits un spriegums). Slodzes samazināšana tiks veikta ne ātrāk kā ar nākamo dienu pēc pieteikuma saņemšanas. Savukārt aktuālo tehnisko informāciju pēc pieteikuma apstrādes varēsiet redzēt e-st.lv  sadaļā Objektu informācija. Ja informācijas saņemšanai būsiet norādījis e-pasta adresi vai tālruņa numuru, 15 dienas pirms bezmaksas slodzes atjaunošanas beigu termiņa nosūtīsim jums atgādinājumu. Ja pēc slodzes samazinājuma konstatēsim, ka faktiskā slodze pārsniegs pieprasīto samazināto slodzes lielumu, ar nākamo mēnesi automātiski atjaunosim slodzi uz to, kāda tā bija pirms slodzes samazinājuma pieteikšanas. Informāciju par slodzes atjaunošanu jūs saņemsiet uz norādīto komunikācijas kanālu.

Lai pieteiktu slodzes atjaunošanu, spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

Abus pakalpojumus varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

Ja jums nav iespējas pakalpojumu pieteikt elektroniski, aicinām izdrukāt, aizpildīt, parakstīt un nosūtīt atbilstošā pieteikuma veidlapu uz e-pastu st@sadalestikls.lv

Atteikties no pieslēguma īpašumā uz laiku līdz 9 mēnešiem 

Vienu reizi 12 mēnešu periodā atjaunosim elektroapgādi saskaņā ar cenrādi, ja izpildīsies zemāk minētie nosacījumi.

 

Kā atteikties no pieslēguma īpašumā un pēc tam atjaunot elektroapgādi?

 Lasīt vairāk

Lai atteiktos no pieslēguma īpašumā uz laiku līdz 9 mēnešiem, spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

Līgumattiecības tiks pārtrauktas ar pieteikumā norādīto vēlamo datumu, bet ne ātrāk, kā ar nākamo darba dienu pēc pieteikuma saņemšanas. Ja informācijas saņemšanai būsiet norādījis e-pasta adresi vai tālruņa numuru, 15 dienas pirms bezmaksas slodzes atjaunošanas beigu termiņa nosūtīsim jums atgādinājumu. Lai atjaunotu elektroapgādi objektā, spiediet uz pogas zemāk, lai autorizētos klientu portālā un pieteiktu pakalpojumu.

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

Abus pakalpojumus varat pieteikt arī pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

Ja elektroapgādes atjaunošana īpašumā tiks pieteikta vēlāk kā pēc 9 mēnešiem no atteikšanās brīža vai norēķini pirms elektroapgādes atjaunošanas būs veikti mazāk kā 3 mēnešus, tad lielākoties 5 darba dienu laikā (sarežģītākos gadījumos 20 dienu laikā) saņemsiet no mums tehniskos noteikumus un aptuveno izmaksu aprēķinu jauna pieslēguma ierīkošanai.

Ja jums nav iespējas pakalpojumu pieteikt elektroniski, aicinām izdrukāt, aizpildīt, parakstīt un nosūtīt atbilstošā pieteikuma veidlapu  –Atteikums no pieslēguma vai Elektroapgādes atjaunošana uz e-pastu st@sadalestikls.lv