Tarifu aprēķina kalkulators

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķina kalkulatorā mājsaimniecībām ir iespēja aprēķināt aptuveno kopējo maksājumu par elektroenerģiju (rēķina summa), savukārt uzņēmumiem kalkulators sniedz iespēju aprēķināt maksu par sadales sistēmas pakalpojumiem mēnesī, ar iespēju salīdzināt pamattarifu ar 1.plānu un 2.plānu. Aprēķinos ir iekļautas arī obligātā iepirkuma komponentes (OIK).

Izvēlieties Jums aktuālo kalkulatoru “Mājsaimniecība” vai “Uzņēmums” un aizpildiet nepieciešamos parametrus vai izvēlieties definētos laukus. Mājsaimniecībai, izvēloties vienas fāzes skaitītāju, nav jāatzīmē ievadaizsardzības aparāta (IAA) lielums, jo tas neietekmē aprēķinu.

kWh
i Fāžu skaits ir norādīts līgumā ar Jūsu elektroenerģijas tirgotāju.
i Informācija par ievadaizsardzības aparāta strāvas liekumu, kā arī atļauto slodzi pieejama AS "Sadales tīkls" Līguma pielikumā "Objekta elektroapgādes tehniskie dati, robežakts", kā arī klientu pašapkalpošanās portāla www.e-st.lv sadaļā "Objektu informācija".
i Dienas zona – darba dienās no 7.00 līdz 8.00, no 10.00 līdz 17.00 un no 20.00 līdz 23.00, informāciju par patēriņu pieejama sistēmas pakalpojuma rēķinā vai portālā www.e-st.lv.
i Nakts zona un nedēļas nogales zona – darbadienās no 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās –visu diennakti. Informāciju par patēriņu pieejama sistēmas pakalpojuma rēķinā vai portālā www.e-st.lv.
EUR
i Aprēķinos var iekļaut kādu no elektroenerģijas tirgotāja pakalpojumiem, kuriem ir noteikta mēneša maksa (EUR/mēnesī bez PVN).
Sagaidāmais mēneša maksājums
0
00
EUR/mēnesī
Elektroenerģija: EUR
Sistēmas pakalpojumi: EUR
OIK: EUR
Gada maksa par tirdzniecības pakalpojumu (bez PVN): EUR
Tirgotāja mēneša maksa par pakalpojumu (bez PVN): EUR
PVN: EUR