Pēdējā garantētā piegāde

Pēdējā garantēta piegāde ir elektroenerģijas piegāde tādam lietotājam, kurš nav izvēlējies savu elektroenerģijas tirgotāju un nav noslēdzis līgumu. Šajā gadījumā elektroenerģiju piegādā tirgotājs, kuru konkursa kārtībā ir izvēlējies AS “Sadales tīkls”. Šobrīd pēdējās garantētās piegādes tirgotājs ir AS “Latvenergo”.

 

Elektroenerģijas cena veidojas no: vidējās elektroenerģijas cenas biržā, pieskaitot tai noteiktā tirgotāja uzcenojumu. Tā katru mēnesi var būt atšķirīga.

 

Klientiem pēdējās garantētās piegādes ietvaros ar tirgotāju jānorēķinās par:

Pēdējās garantētās piegādes tirgotājs
AS Latvenergo
Reg. Nr. 40003032949
www.latvenergo.lv
Elektroenerģijas tirgotāju reģistra numurs: ET0026
Elektroenerģijas tirgotāju reģistra reģistrēšanās datums: 01.01.2012
Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija
e-pasts: klientu.serviss@latvenergo.lv
Kontakttālrunis: +371 80200400