Kā uzsākt elektroenerģijas tirdzniecību?

1. Lai uzņēmums varētu uzsākt elektroenerģijas tirdzniecību, nepieciešams reģistrēties SPRK tirgotāju reģistrā. Gadījumā, ja paredzamais elektroenerģijas tirdzniecības apjoms gadā nepārsniedz 4000 MWh, tad reģistrēšanās tirgotāju reģistrā nav obligāta.
2. Jāpiesakās AS “Augstsprieguma tīkls”, lai saņemtu EIK kodu un noslēgtu savstarpējo sadarbības līgumu ar pārvades sistēmas operatoru. Sīkāku informāciju skatīt šeit. 
3. Jānoslēdz Sistēmas lietošanas līgums ar AS “Sadales tīkls”.

 

Pieteikties Sistēmas lietošanas līguma noslēgšanai var nosūtot uz e – pastu st@sadalestikls.lv šādus datus:

  • uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pasta sūtījumu adrese, kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts), līguma parakstītājs no klienta puses;
  • klienta apliecinājums par līguma noslēgšanu ar AS “Augstsprieguma tīkls”;
  • paraksta tiesību apliecinošs dokuments (ja līguma parakstītājs nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā).

Pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas AS “Sadales tīkls” sagatavos Sistēmas lietošanas līgumu un pēc līguma noslēgšanas tiek izveidota piekļuve datu apmaiņas sistēmai.

 

Sistēmas lietošanas līguma paraugs

4. No 2015. gada 17. marta visiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, kuri iesaistās Eiropas Savienības (ES) enerģijas vairumtirgus darījumos, ir jāreģistrējas Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) izveidotā centralizētā Eiropas tirgus dalībnieku reģistrā (CEREMP). Tā ir jauna kārtība elektroenerģijas tirgus dalībnieku reģistrācijai un enerģijas vairumtirgus uzraudzībai ES, kas stājas spēkā, lai sekmīgi ieviestu Regulu par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT). Sīkāku informāciju skatīt https://www.sprk.gov.lv/lapas/registracija-ceremp.

 

Tirgus dalībniekam, kurš ir reģistrējies CEREMP reģistrā, ir pienākums:

  • sākot no 2015.gada 7. oktobra uzsākt ziņošanu par standartlīgumiem (“standartlīgums” ir līgums, kas attiecas uz vairumtirdzniecības energoproduktu, kuru atļauts tirgot organizēta tirgus vietā neatkarīgi no tā, vai darījums faktiski notiek minētajā tirgus vietā vai ne (Īstenošanas regulas 2.panta 2.punkts).
  • sākot no 2016.gada 7.aprīļa uzsākt ziņošanu par nestandarta līgumiem (“nestandarta līgums” ir līgums, kas attiecas uz jebkuru vairumtirdzniecības energoproduktu, kurš nav iekļauts standartlīgumā (Īstenošanas regulas 2.panta 3.punkts).

 

Sīkāku informāciju skatīt šeit.