Ikstundas patēriņa sadalījuma grafiki

Atvērtā elektroenerģijas tirgū elektroenerģijas tirdzniecība notiek pēc ikstundas patēriņa principa. Ja klienta skaitītājs neuzskaita ikstundas patēriņus, norēķiniem tiek piemērots diennaktī patērētās elektroenerģijas sadalījums, atbilstoši tipveida grafikam.

 

Kas ir tipveida slodžu sadalījuma grafiks?

Tas ir kopējais diennakts elektroenerģijas patēriņa procentuāls sadalījums. Dati tam tiek iegūti aprēķinu veidā, ņemot vērā sistēmas noslodzes datus. Šo grafiku izmanto, lai attēlotu elektroenerģijas patēriņu tiem mājsaimniecību un juridisko personu objektu skatītājiem, kuriem skaitītāji neuzskaita ikstundas patēriņus.

 

Tipveida slodzes grafiks 2019.gada 8 mēnešiem tiem elektroenerģijas skaitītājiem, kuri neuzskaita ikstundas patēriņu.

 

Pieslēgumiem, kuros nav uzstādīts elektroenerģijas skaitītājs un elektroenerģijas patēriņš tiek aprēķināts atbilstoši uzstādītajai jaudai (interneta pieslēgumi, taksofonu kabīnes u.c.) – grafiks horizontālas taisnes formā.