Tirgotāja maiņa

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem elektroenerģiju lietotājiem drīkst tirgot tikai reģistrēti tirgotāji, kuriem noslēgts Sistēmas lietošanas līgums. Elektroenerģijas tirgus modelī visas līgumattiecības kārto tirgotājs – tas nozīmē, ka lietotājam nav jāveic nekādas papildu darbības, tikai jāizvēlas savs tirgotājs, kurš tālāk sazinās ar AS “Sadales tīkls” un informē par turpmāko piegādi.

Tirgotāja maiņas procesa shēma (maiņa notiek mēneša 1.datumā)