Elektroenerģijas tirgotāja izvēle

Juridiskajām personām, ir jānoslēdz divi atsevišķi līgumi – gan par sadales sistēmas pakalpojumiem, gan elektroenerģijas tirdzniecību.

 

Elektroenerģiju juridiskās personas var iegādāties no jebkura Latvijā reģistrēta elektroenerģijas tirgotāja, slēdzot līgumu par elektroenerģijas tirdzniecību.

 

Jūsu izvēlētais elektroenerģijas tirgotājs paziņos mums par Jūsu izvēli, savukārt mēs mēneša laikā sagatavosim un nosūtīsim Jums Sadales sistēmas pakalpojumu līgumu. Sadales sistēmas pakalpojumus sniedz sadales sistēmas operators AS “Sadales tīkls” un norēķini par tiem jāveic atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem sadales sistēmas operatora pakalpojumu tarifiem, savukārt mēs mēneša laikā sagatavosim un nosūtīsim jums Sadales sistēmas pakalpojumu līgumu un tā pielikumu.

 

Līgums un pielikuma paraugus skatiet šeit:

 

Sadales sistēmas pakalpojumu līgums

 

 

Ja neesat izvēlējies sev elektroenerģijas tirgotāju, elektroenerģijas piegāde Jums netiks pārtraukta, bet tiks nodrošināta pēdējās garantētās piegādes ietvaros. Tas nozīmē, ka līdz brīdim, kamēr Jūs izvēlēsieties piemērotāko elektroenerģijas tirgotāju un noslēgsiet ar to līgumu, elektroenerģiju Jums nodrošinās AS “Sadales tīkls” izvēlēts tirgotājs par cenu, kas ir vienāda visiem pēdējās garantētās piegādes klientiem.