Valsts atbalsts

Atveroties elektroenerģijas tirgum, daudzbērnu ģimenes un maznodrošinātās vai trūcīgās personas un I grupas invalīdi vai ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds, katru mēnesi var saņemt atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju. Likumā šīs iedzīvotāju grupas tiek sauktas par aizsargātajiem lietotājiem, un katrai no tām paredzēts dažāda formāta atbalsts.

 

Daudzbērnu ģimenēm – iespēja par pirmajām 300 izlietotajām kWh mēnesī  norēķināties par zemāku cenu*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam AS “Latvenergo” piedāvājumam. Jāpiesakās AS “Latvenergo” (www.elektrum.lv vai klientu apkalpošanas centros).

 

Trūcīgām un maznodrošinātām personām – iespēja par pirmajām 100 izlietotajām kWh mēnesī norēķināties par zemāku cenu*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam AS “Latvenergo” piedāvājumam. Savas pašvaldības sociālajā dienestā jāpaziņo AS “Latvenergo” līguma numurs, uz kuru atbalstu attiecināt. Citur papildus pieteikties nav nepieciešams.

 

I grupas invalīdiem un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds – iespēja par pirmajām 100 izlietotajām kWh mēnesī norēķināties par zemāku cenu*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam AS “Latvenergo” piedāvājumam. Ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns invalīds, kā arī 1.grupas invalīdiem atbalstam jāpiesakās AS “Latvenergo” klientu portālā www.elektrum.lv vai  klientu apkalpošanas centros.

 

*Šo cenu 2015. un 2016. gadā veido elektroenerģija – 0.0131 EUR/kWh, un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, obligātā iepirkuma komponente un PVN likme.