Ātra un ērta saziņa

Nav elektrības,
bojāti elektrotīkli

Pakalpojumi un saskaņojumi

Informācija

Ieskatieties digitālajā darbu kartē. - 
Ja atslēgums jūsu īpašumā atzīmēts, 
mēs jau strādājam, lai to novērstu. 
Zvanīt un papildus pieteikt nav 
nepieciešams.

Kad tomēr ziņot par notikušo? - 
Elektrotraumu, ugunsgrēka un citās, 
jūsuprāt, bīstamās situācijās, 
steidzami zvaniet 112. Pārējos 
gadījumos, lūdzu, izmantojiet šo 
rīcības plānu.
Piesakiet pakalpojumu, nododiet 
skaitītāja rādījumus, sekojiet 
elektroenerģijas patēriņa datiem 
klientu portālā e-st.lv.

Saņemiet tehniskos noteikumus 
un saskaņojumus būvprojektiem,
zemes ierīcības projektiem/plāniem/
shēmām, rakšanas un mežizstrādes 
darbiem, elektroapgādes objektu 
pārvietošanai tehniskās informācijas
 portālā.
Iepazīstieties ar detalizētu 
pakalpojumu aprakstu 
mājaslapas sadaļā Klientiem.

Uzdodiet jautājumus virtuālajam
asistentam Valtam un saņemiet 
atbildes uzreiz.

Piesakiet individuālu eksperta 
e-konsultāciju un iegūstiet 
uzticamu padomu attālināti.