Biežāk uzdotie jautājumi

Elektroapgādes pārtraukumi

Bojājumi
Informācija par aktuāliem notikumiem elektrotīklā

Pieslēgumi

Jauns pieslēgums un slodzes izmaiņas
Mikroģeneratora pieslēgums
Elektrostacijas pieslēgums

Skaitītāji

Viedā elektroenerģijas skaitītāja uzstādīšana
Attālināta skaitītāja nolasīšana
Ikstundas patēriņa sadalījuma grafiki
Drošības un citi jautājumi

Drošs elektrotīkls

Trašu un aizsargjoslu tīrīšana
Informēšana par trašu un aizsargjoslu tīrīšanu un citiem darbiem
Citi jautājumi

Izmaksu samazināšana

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi
Norēķini
Elektroapgādes pārtraukšana un atjaunošana
Citi jautājumi