Projektu, plānu un darbu saskaņošana

Šī sadaļa jums ir aktuāla, ja esat zemes īpašnieks, būvuzņēmējs, mežizstrādes darbu veicējs vai to pārstāvis un esat ieplānojis veikt būvniecības, rakšanas vai cita veida darbus īpašumā, kuru šķērso gaisvadu un/vai kabeļu elektrolīnijas.

Tehniskie noteikumi
Topogrāfisko plānu saskaņošana
Visu veidu projektu saskaņošana
Rakšanas darbu saskaņošana
Mežistrādes darbu saskaņošana