Tehnisko noteikumu izsniegšana, projektu un darbu saskaņošana

Šī sadaļa jums ir aktuāla, ja esat zemes īpašnieks, būvuzņēmējs, mežizstrādes darbu veicējs vai to pārstāvis un esat ieplānojis veikt būvniecības, rakšanas vai cita veida darbus īpašumā.

Tehniskie noteikumi

Tehniskie noteikumi

Projektēšanai

Topogrāfiskā plāna saskaņošana
Visu veidu projektu un plānu saskaņošana

Būvniecībai

Rakšanas darbu atļauja
Atļauja mežizstrādes un citu darbu veikšanai aizsargjoslās
Atzinums pēc darbu veikšanas