Norēķinu rekvizīti

Uzņēmuma nosaukums Akciju sabiedrība “Sadales tīkls”
Reģistrācijas numurs 40003857687
PVN maksātāja reģistrācijas numurs 40003857687
Juridiskā adrese Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija
Bankas norēķinu konti, apmaksājot AS “Sadales tīkls” pakalpojumus

 

AS “Swedbank” LV31HABA0551016876683

AS “SEB Banka” LV30UNLA0050010406568

 

Veicot maksājumu, pārliecinieties, vai maksājuma mērķī norādīta PRECĪZA un PILNĪGA rēķina un / vai līguma informācija!

Bankas norēķinu konti, izrakstot rēķinu AS “Sadales tīkls” AS “Swedbank”  kods: HABAL22, konta numurs: LV38HABA0551016876751

AS “SEB Banka” kods: UNLALV2X konta numurs: LV83UNLA0050008821895