Saņemt paziņojumus par aktuāliem notikumiem elektrotīklā

Sadales tīkls informācija par aktuāliem notikumiem elektrotīklā ir paziņojumi lietotājiem par viņu īpašumā vai uzņēmumā plānotajiem un neplānotajiem elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem, elektroenerģijas skaitītāja maiņu vai tā atslēgšanu un pieslēgšanu.

Lai jūs vienmēr būtu informēts par aktuālo situāciju jūsu adresē, piesakieties informācijas saņemšanai par aktuāliem notikumiem elektrotīklā, autorizējoties klientu portālā e-st.lv. Izvēlieties Kontaktinformācija -> Elektroapgādes objekti -> Labot kontaktinformāciju.

 

 Mājsaimniecība  Uzņēmums

 

Kādos kanālos lietotāji var saņemt informāciju par aktuāliem notikumiem elektrotīklā?

Lietotājs e-st.lv katram īpašumam var izvēlēties 2 informācijas kanālus – SMS vai e-pasts, vai arī izvēlēties abus.