Zaudējumu atlīdzināšana

Sadales tīkls ik dienu uztur, atjauno un attīsta elektrotīklu visā valsts teritorijā. Lai īstenotu plānveida darbus un operatīvi atrisinātu neplānotas situācijas, vienlaikus dažādos reģionos strādā daudzas Sadales tīkls un mūsu partneru elektromontieru brigādes. Mēs veicam darbus profesionāli un atbilstoši augstām darba drošības prasībām, kā arī laikus informējam klientus par plānotajiem darbiem. Ja tomēr kādreiz mūsu rīcība netīši ir izraisījusi klientam kaitējumu, esam atbildīgi, meklējam labākos risinājumus, atlīdzinām materiālos zaudējumus un citas neērtības.

Materiālo zaudējumu atlīdzināšana
Kompensācija par elektrības pārtraukumu (>24h)