Elektrotīkla bojājumu noteikšana

Elektroenerģijas piegādes pārtraukumu var izraisīt dažādi iemesli. Tas var būt lielāks vai mazāks bojājums elektrotīklā, bet elektroenerģijas piegādes pārtraukumu var izraisīt bojājums arī Jūsu mājās. 

 

Uzziniet, kā jārīkojas gadījumos, ja pazūd elektroenerģijas piegāde!

 

 

Kā rīkoties, ja elektrības nav Jūsu privātmājā?

Vai automātslēdzis/ ievada drošinātājs ir ieslēgts?

 Kā rīkoties, ja elektrības nav Jūsu dzīvoklī vai juridiskas personas objektā daudzdzīvokļu mājā?

Vai automātslēdzis/ ievada drošinātājs ir ieslēgts?