AS “Sadales tīkls” Jelgavas un Ozolnieku novada elektrotīkla attīstībā šogad ieguldīs 1,5 miljonus eiro

06.07.2017
AS “Sadales tīkls” Jelgavas un Ozolnieku novada elektrotīkla attīstībā šogad ieguldīs 1,5 miljonus eiro
Preses sekretāre Tatjana Smirnova

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk nekā 5 900 klientu, šogad AS “Sadales tīkls” Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā realizēs 21 projektu, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 1,5 miljonus eiro. Pilsētā un novadu teritorijās šogad kopumā plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 19 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 36 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 23 transformatoru apakšstacijas. 

AS “Sadales tīkls” visā Latvijā mērķtiecīgi atjauno un uzlabo elektrotīklu, paaugstinot gan novadu un pilsētu iedzīvotāju, gan uzņēmumu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski, tādēļ tā atjaunošanu AS “Sadales tīkls” veic plānveidīgi, ņemot vērā gan elektrotīkla stāvokli, vecumu, klientu skaitu konkrētajā vietā, kā arī uzņēmējdarbības attīstību. Arī Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā šogad AS “Sadales tīkls” turpina veikt  elektrotīkla rekonstrukciju un atjaunot elektroapgādes infrastruktūras objektus, jo elektrotīkls pakāpeniski jāatjauno visā Latvijā. Tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 30-50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.

 

Turpinot elektrotīkla pārbūvi un rekonstrukciju Jelgavā, AS “Sadales tīkls” pilsētas teritorijā šogad realizēs 7 projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 914 tūkst. eiro. Viens no lielākajiem elektrotīkla rekonstrukcijas projektiem tiek realizēts Viskaļu un Tērvetes ielas apkaimē, kur AS “Sadales tīkls” veic 1976.gadā izbūvētās vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 5,4 km garumā. Šo elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā paredzēts izbūvēt jaunu zemsprieguma 0,4kV kabeļu līniju 0,8 km garumā un 4 jaunas transformatoru apakšstacijas. Elektrolīnija stiepjas gar mežainu apvidu no Lāču ielas līdz Sprieguma ielai, un līdz šim tas ir bijis galvenais cēlonis neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem, ko radīja spēcīgā vēja ietekmē lūzis un elektrolīnijas vados iegāzts koks vai elektrolīnijas vados ieķēries zars. Līdz ar elektrolīnijas pārbūvi elektroapgādes drošums uzlabosies vairāk nekā 2 100 AS “Sadales tīkls” klientu. Papildus elektrotīklā tiks izbūvēti attālināti vadāmi jaudas slēdži, kuri nodrošinās AS “Sadales tīkls” personālam iespēju attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus, tādējādi samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku elektrotīkla bojājumu gadījumos. Elektrotīkla pārbūvi plānots pabeigt līdz šā gada beigām.

 

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu 3 371 klientam RAF mikrorajonā, vidējā sprieguma 20kV elektrotīkla rekonstrukcija tiek veikta Paula Lejiņa ielā, kur AS “Sadales tīkls” veic jaunas 20kV  kabeļu līnijas izbūvi 2,5 km garumā. Vidējā sprieguma elektrotīkla rekonstrukcijas norisinās arī Dzirnavu ielā, kur esošās vidējā sprieguma 6kV un 10kV kabeļu līnijas tiks atjaunotas 1,1 km garumā un šo rekonstrukcijas darbu laikā AS “Sadales tīkls” veiks trīs transformatoru apakšstaciju pārbūvi. Lapskalna ielā starp Zvejnieku un Kazarmes ielu tiek veikta zemsprieguma 0,4kV elektrotīkla rekonstrukcija, un šī projekta ietvaros zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām 0,9 km garumā, savukārt Lielās ielas un Dobeles šosejas krustojumā AS “Sadales tīkls” veic transformatoru apakšstacijas rekonstrukciju.

 

Turpinot sadarbību ar pašvaldībām, šogad vienlaicīgi ar Jelgavas pašvaldības plānoto ielas rekonstrukciju elektrotīkla pārbūve veikta Rūpniecības un Atmodas ielas apkaimē, kur paralēli ielas apgaismojuma izbūvei un ielas seguma atjaunošanai zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2 km garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu 36 klientiem. Lai elektrotīkla atjaunošanas process būtu efektīvs un saimniecisks, par plānotajiem elektrotīkla rekonstrukcijas darbiem AS “Sadales tīkls” regulāri informē novadu un pilsētu pašvaldības un iespēju robežās elektrotīkla rekonstrukcija tiek veikta vienlaicīgi ar pašvaldības plānotajiem ielu un pilsētas infrastruktūras uzlabošanas darbiem. Šāda labas sadarbības prakse ļauj gan pašvaldībai, gan AS “Sadales tīkls” efektīvāk izmantot investīcijām paredzētos līdzekļus, veicinot attīstību pašvaldībā un iedzīvotāju labklājību. Vienlaicīgi ar pašvaldības plānoto ielas rekonstrukciju, elektrotīkla pārbūvi šogad AS “Sadales tīkls” plāno veikt arī Romas ielā, kur plānots pārbūvēt 1974.gadā izbūvētās zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas par kabeļu līnijām 3,2 km garumā, izbūvēt jaunu vidējā sprieguma kabeļu līniju 0,7 km garumā, kā arī gan rekonstruēt, gan izbūvēt jaunu transformatoru apakšstaciju.

 

Arī Jelgavas novada teritorijā AS “Sadales tīkls” šogad realizē apjomīgus elektrotīkla rekonstrukcijas un atjaunošanas projektus. Līvbērzes pagastā tiek veikta transformatoru apakšstacijas izbūve un atjaunota vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija 1,5 km garumā un šo darbu laikā zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 0,5 km garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 25 klientiem.

 

Lai uzlabotu elektroapgādi 74 klientiem Platones pagastā, Lielvircavā tiek veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju rekonstrukcija un pārbūve par kabeļu līnijām 6,5 km garumā.

 

Vilces pagastā šogad plānotā elektrotīkla rekonstrukcija ir noslēgusies. Apdzīvotā vietā “Bandenieki” atjaunota vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija 1 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,8 km garumā un izbūvētas 2 jaunas transformatoru apakšstacijas, uzlabojot elektroapgādi 23 klientiem, savukārt pie mājām “Punduri” veikta transformatoru apakšstacijas pārbūve, paaugstinot elektroapgādes drošumu 3 klientiem.

 

Elektrotīkla rekonstrukcijas projekts noslēdzies arī Valgundē, kur, lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti 75 klientiem,  veikta zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 2,3 km garumā, jaunas transformatoru apakšstacijas un vidējā sprieguma 20kV kabeļu līnijas izbūve 0,2 km garumā.

 

Zaļenieku pagastā šogad AS “Sadales tīkls” realizēs 2 projektus, kuru  ietvaros paredzēts atjaunot vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas 6 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 4,8 km garumā un veikt 2 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 14 klientiem.

 

Šogad arī Svētes pagastā AS “Sadales tīkls” veic elektrotīkla rekonstrukciju, kur kopumā zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām paredzēts veikt 4,8 km garumā, atjaunot vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 0,3 km garumā un gan rekonstruēt, gan izbūvēt jaunu transformatoru apakšstaciju. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas darbu pabeigšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 29 AS “Sadales tīkls” klientiem.

 

Savukārt Glūdas pagastā šogad AS “Sadales tīkls” realizēs 3 elektrotīkla atjaunošanas projektus, kuru ietvaros Dorupes apkaimē un Ģībotkalnā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas kopumā tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām 6,7 km garumā un rekonstruētas vai izbūvētas jaunas 3 transformatoru apakšstacijas.

 

Ozolnieku novada teritorijā AS “Sadales tīkls” šogad realizēja vienu projektu, kura ietvaros pie autoceļa “Iecava – Jelgava” un Rīgas apvedceļa krustošanās vietas veikta transformatoru apakšstacijas pārbūve, paaugstinot elektroapgādes drošumu 18 klientiem.

 

Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls” Jelgavā un pilsētas apkaimē turpinās realizēt apjomīgus elektrotīkla atjaunošanas un uzlabošanas projektus, lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti saviem klientiem.