AS “Sadales tīkls” atjauno elektrotīklu un uzlabo elektroapgādi klientiem Tukuma novadā

06.09.2017
AS “Sadales tīkls” atjauno elektrotīklu un uzlabo elektroapgādi klientiem Tukuma novadā
Preses sekretāre Tatjana Smirnova

AS “Sadales tīkls” Tukuma novadā turpina pakāpeniski atjaunot un uzlabot elektrotīklu, lai gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem ilgtermiņā nodrošinātu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi. Šogad Tukuma novadā AS “Sadales tīkls” kopumā plāno atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 5,2 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 18 km garumā un veikt 12 transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju vai izbūvi. Tukuma novada elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” šogad plāno ieguldīt 620 tūkst. eiro, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk nekā 600 klientiem.

Lai klientiem ilgtermiņā nodrošinātu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS “Sadales tīkls” pakāpeniski visā Latvijā atjauno padomju laikos izbūvēto un novecojušo elektrotīklu un mērķtiecīgi elektrotīklā ievieš digitālās tehnoloģijas un risinājumus. Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski un tas kā jebkura inženiertehniska iekārta nevar garantēti funkcionēt bez periodiskām pārbaudēm un savlaicīgas tā atjaunošanas, tādēļ visā Latvijā AS “Sadales tīkls” to pakāpeniski atjauno,  izvērtējot gan elektrotīkla stāvokli, vecumu, klientu skaitu konkrētajā vietā, gan uzņēmējdarbības attīstību. Tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 30-50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.

 

Lai atjaunotu vairāk kā pirms 40 gadiem izbūvētu elektrotīklu, šogad Tukuma novadā AS “Sadales tīkls” realizēs 11 projektus. Elektrotīkla pārbūve tiek veikta gan Tukumā, gan novada teritorijā - Tumes, Irlavas un Džūkstes pagastā. Tukumā elektrotīkla rekonstrukcija norisinās Rīgas, Ziemeļu, Saules un Līgo ielā, kur tiek veikta gan vidējā sprieguma, gan zemsprieguma elektrolīniju pārbūve. Lai klientiem nodrošinātu drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, šī projekta ietvaros vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 0,7 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,6 km garumā un papildus tiek veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve.

 

Irlavas pagastā šogad AS “Sadales tīkls” realizēs 3 projektus, kuru ietvaros zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas paredzēts pārbūvēt par kabeļu līnijām 8 km garumā un veikt 5 transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju  vai izbūvi. Viens no projektiem realizēts Irlavas pagasta centrā, kur veikta 1968.gadā izbūvētās transformatoru apakšstacijas “Urpučas” rekonstrukcija un izbūvēta zemsprieguma kabeļu līnija 0,5 km garumā. Apjomīga zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcija noslēgusies arī īpašuma “Ķūķi” apkaimē, kur zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 4,6 km garumā un veikta divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Irlavas pagastā elektrotīkla atjaunošanas darbs vēl turpinās Rāvmušķu apkaimē, kur tiek atjaunota gan transformatoru apakšstacija, gan zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija, kuru šī projekta ietvaros plānots pārbūvēt par kabeļu līniju 3 km garumā.

 

Tumes pagastā AS “Sadales tīkls” šogad atjauno gan zemsprieguma, gan vidējā sprieguma elektrotīklu.

Pagasta teritorijā vidējā sprieguma elektrolīnijas plānots atjaunot 4,5 km garumā, bet zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 3,8 km garumā un veikt 6 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā vidējā sprieguma elektrotīklā plānots izbūvēt attālināti vadāmus jaudas slēdžus, kuri ļaus AS “Sadales tīkls” personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošinās, ka elektrotīkla bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti varēs veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Elektrotīkla atjaunošanas darbs šogad norisinās vai jau ir noslēdzies īpašumu “Veģi”, “Jēpji”, “Kadažas”, “Ilgas” apkaimē, teritorijā starp Irlavu un Degoli un Pārupē (pie Gailīšu meža).

 

Šogad elektrotīkla rekonstrukcija tiek veikta arī Džūkstes pagastā, kur Kliģu ezera apkaimē AS “Sadales tīkls” veic transformatoru apakšstacijas rekonstrukciju un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 0,8 km garumā, paaugstinot piegādātās elektroenerģijas kvalitāti mājām “Pukstēni”.

 

Pēc šogad plānoto projektu realizēšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 600 klientiem Tukumā, Tumes, Irlavas un Džūkstes pagastā. Arī turpmākajos gados AS „Sadales tīkls” Tukuma novadā turpinās veikt elektrotīkla rekonstrukciju un pārbūvi jo, tikai pakāpeniski atjaunojot un uzlabojot elektrotīklu, AS “Sadales tīkls” spēs paaugstināt elektroapgādes drošumu un nodrošināt ilgtermiņā klientiem kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi.