AS “Sadales tīkls” paaugstina elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Liepājā

08.11.2017
AS “Sadales tīkls” paaugstina elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Liepājā
Preses sekretāre Tatjana Smirnova

Lai mājsaimniecībām un uzņēmumiem Liepājā ilgtermiņā nodrošinātu nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS “Sadales tīkls” ik gadu realizē nozīmīgus projektus elektroapgādes drošuma un kvalitātes uzlabošanai. Pērn noslēdzās apakšstaciju “Zaļā birzs” un “Ezerkrasts” rekonstrukcija, kuras nodrošina elektroapgādi vairāk nekā 23 000 klientu, savukārt šogad pilsētā AS „Sadales tīkls” turpina atjaunot savu laiku nokalpojušās kabeļu līnijas, veic transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju un vidējā sprieguma elektrotīklā uzstāda attālināti vadāmus jaudas slēdžus. Kopumā pilsētas teritorijā šogad paredzēts atjaunot vidējā sprieguma kabeļu līnijas 8,5 km garumā un rekonstruēt 10 transformatoru apakšstacijas, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 6 900 klientu.

AS “Sadales tīkls” mērķtiecīgi atjauno un uzlabo elektrotīklu visā Latvijā, paaugstinot gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un elektroenerģijas sadales pakalpojumu AS „Sadales tīkls” spētu sniegt augstā kvalitātē, elektrotīkls kā jebkura inženiertehniska iekārta ir nepārtraukti jāuztur, jāpārbauda, noteiktā apjomā savlaicīgi jāatjauno, kā arī elektrotīklā jāievieš modernas un ilgtspējīgas iekārtas un tehnoloģijas. Elektrotīkla elementi, tostarp kabeļu līnijas, kalpo vidēji 50 gadus, tādēļ to savlaicīga atjaunošana ir galvenais nosacījums, lai ilgtermiņā klientiem nodrošinātu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģiju un samazinātu dažādu ārējo risku ietekmi uz elektroapgādes nepārtrauktību.

 

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Liepājā, AS “Sadales tīkls” ik gadu pilsētā realizē apjomīgus elektrotīkla rekonstrukcijas un pārbūves projektus. Pērn Liepājā noslēdzās 1983. gadā izbūvētās 110/20/10kV (kilovoltu) apakšstacijas „Zaļā birzs” un „Ezerkrasts” rekonstrukcija, kuras ietvaros veikta jaunu 10kV un 20kV sadalņu ēku izbūve, savukārt šogad apakšstacijā „Ezerkrasts” tika uzstādītas dzēšspoles. Abas apakšstacijas kopumā nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā 23 000 klientu, tādēļ to rekonstrukcija ir ļoti nozīmīga, lai ilgtermiņā mājsaimniecībām un uzņēmumiem Liepājā nodrošinātu nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi un sprieguma kvalitāti. Līdz ar apakšstaciju rekonstrukciju klientiem ir iespēja nākotnē attīstīt jaunus elektrotīkla pieslēgumus un palielināt jau esošo elektrotīkla pieslēgumu jaudu. Kopumā šo apakšstaciju rekonstrukcijā AS “Sadales tīkls” ieguldīja 3,1 miljonu eiro.

 

Ņemot vērā, ka elektrotīkls pakāpeniski un savlaicīgi jāatjauno, AS “Sadales tīkls” Liepājā veic gan vidējā sprieguma 10kV, gan zemsprieguma 0,4kV kabeļu līniju pārbūvi un transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju. Šogad Liepājā kopumā paredzēts izbūvēt jaunas vidējā sprieguma kabeļu līnijas 8,5 km garumā un rekonstruēt 10 transformatoru apakšstacijas, elektrotīkla atjaunošanā un uzlabošanā ieguldot 591 tūkst. eiro.

 

Elektrolīniju pārbūve šogad veikta Karaostā un elektrotīkla atjaunošanas darbs vēl turpinās Ziemeļu priekšpilsētā. Karaostā viens no projektiem realizēts Laboratorijas ielā. Šī projekta ietvaros AS “Sadales tīkls” veica 1975.gadā izbūvētās vidējā sprieguma kabeļu līnijas rekonstrukciju un gar Laboratorijas ielu izbūvēja jaunu vidējā sprieguma 10kV kabeļu līniju 2,2 km garumā, zemsprieguma 0,4kV elektrolīniju 0,1 km garumā un rekonstruēja transformatoru apakšstaciju. Līdz elektrotīkla pārbūvei piekļuve pie kabeļu līnijas AS “Sadales tīkls” darbiniekiem bija apgrūtināta, jo tā šķērsoja Beberliņu parku un mežainu apvidu. Kabeļu līnijai nebija iespējams piekļūt ar specializēto tehniku un elektrotīkla uzturēšanas un remontu darbs uzņēmuma darbiniekiem sagādāja neērtības, savukārt klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos palielinājās elektroapgādes atjaunošanas laiks. Nereti elektrolīnijā, kura šķērsoja Beberliņu parku, bojājumus izraisīja saimniecisko darbu veicēji, kuri, veicot nesaskaņotus rakšanas darbus, bojāja kabeļu līniju, nodarot zaudējumus AS “Sadales tīkls” un radot elektroapgādes pārtraukumus klientiem. Rekonstrukcijas darbu laikā elektrotīklā uzstādīti attālināti vadāmi jaudas slēdži, kuri ļaus AS “Sadales tīkls” personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus elektrotīkla bojājumu gadījumos. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošinās, ka bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti varēs veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Elektrotīkla rekonstrukcija Karaostā šogad veikta arī Piestātnes un Pulkveža Brieža ielā. Rekonstrukcijas darbu laikā AS “Sadales tīkls” 1 km garumā nomainīja 1975. gadā izbūvēto vidējā sprieguma 10kV kabeļu līniju un izbūvēja jaunu zemsprieguma kabeļu līniju 0,4 km garumā. Līdz ar elektrolīniju pārbūvi piegādātās elektroenerģijas kvalitāte un drošums uzlabosies 2 249 klientiem, kuru elektroapgādi nodrošina elektrotīkls Laboratorijas, Piestātnes un Pulkveža Brieža ielā, bet AS “Sadales tīkls” personāls spēs operatīvi piekļūt pie elektroapgādes infrastruktūras, kad tas ir nepieciešams.

 

Elektrotīkla pārbūve vēl turpinās Ziemeļu priekšpilsētā. Viens projekts tiek realizēts O. Kalpaka, Strazdu, Siļķu ielas apkaimē, kur 1 km garumā tiek atjaunota vidējā sprieguma 10kV kabeļu līnija un rekonstruētas 3 transformatoru apakšstacijas, savukārt otrs projekts - Piltenes, Celmu un Šķēdes ielu apkaimē, kur vidējā sprieguma kabeļu līnijas tiek atjaunotas 4 km garumā un norit transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija. Pēc elektrotīkla pārbūves elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 4 600 mājsaimniecībām un uzņēmumiem, jo samazināsies elektroapgādes pārtraukumu skaits, kurus izraisa tehnoloģiski bojājumi novecojušās kabeļu līnijās.

 

Transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija šogad Liepājā veikta arī Krūmu un Vānes ielā. Rekonstrukcijas darbu laikā transformatoru apakšstacijās uzstādīti attālināti vadāmi jaudas slēdži, kuri ļaus AS “Sadales tīkls” personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus elektrotīkla bojājumu gadījumos, tādējādi samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Arī turpmākajos gados Liepājā AS “Sadales tīkls”  realizēs apjomīgus elektrotīkla atjaunošanas un uzlabošanas projektus, lai paaugstinātu sniegto sadales sistēmas pakalpojumu kvalitāti uzņēmuma klientiem.