AS “Sadales tīkls” uzlabo elektroapgādi klientiem Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadā

28.11.2017
AS “Sadales tīkls” uzlabo elektroapgādi klientiem Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadā
Preses sekretāre Tatjana Smirnova

Lai klientiem Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadā paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, AS “Sadales tīkls” šogad šajos novados kopumā atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 24 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 41 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 22 transformatoru apakšstacijas. Šo novadu elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” šogad ieguldīs 1,2 milj. eiro, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti vairāk nekā 2 300 klientu. 

AS “Sadales tīkls” visā Latvijā pakāpeniski atjauno novecojušo elektrotīklu un mērķtiecīgi ievieš elektrotīklā digitālos elementus un risinājumus, lai paaugstinātu klientu apmierinātību ar elektroapgādes kvalitāti un tās pieejamību. Klientu prasības pieaug un šodien elektroenerģijas lietotāji sagaida, lai elektroapgāde būtu nepārtraukta un atbilstošā kvalitātē, jo ik katra elektrības pārtraukuma minūte vai sprieguma svārstības sagādā neērtības iedzīvotājiem gan pilsētās, gan lauku reģionos, gan ietekmē uzņēmumu vai iestāžu darbību. Tādēļ arī Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadā, izvērtējot elektrotīkla stāvokli, vecumu, klientu skaitu un uzņēmējdarbības attīstību konkrētajā vietā, kā arī pašvaldību attīstības plānus, turpinās pakāpeniska elektrotīkla atjaunošana un pārbūve. Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski un savlaicīga tā atjaunošana ir ļoti svarīga, lai ilgtermiņā klientiem nodrošinātu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi. Paveiktais darbs šobrīd - cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla atjaunošanā, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 40-50 gadus, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi. 

 

Bauskas novadā AS “Sadales tīkls” šogad kopumā realizēs 14 elektrotīkla rekonstrukcijas projektus, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot vairāk nekā 881 tūkst. eiro. Lielākā daļa no plānotajiem projektiem jau ir noslēgušies un šobrīd elektrotīkla atjaunošanas un rekonstrukcijas darbs vēl norisinās Bauskā, Mežotnes un Dāviņu pagastā. Bauskā, Draudzības un Mēmeles ielu apkaimē, šogad tiek veikta gan vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu), gan zemsprieguma 0,4kV elektrolīniju pārbūve. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbs vēl turpinās un šī projekta ietvaros vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju paredzēts rekonstruēt 1,2 km garumā un 0,9 km garš elektrolīnijas posms tiek pārbūvēts par kabeļu līniju. Savukārt, lai atjaunotu zemsprieguma elektrotīklu, tiek veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,2 km garumā. Pēc elektrotīkla pārbūves elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 316 mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

 

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Brunavas pagastā, šogad pagasta teritorijā veikta apjomīga elektrolīniju rekonstrukcija. Elektrotīkla pārbūves darbs norisinājās teritorijā starp Brunavas muižu un Kikučiem un šajā apvidū zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,3 km garumā un veikta 5 transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija vai izbūve. Īpaši svarīga iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai bija vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve, tādēļ šogad gaisvadu elektrolīnija atjaunota 5 km garumā un 1,8 km garš elektrolīnijas posms pārbūvēts par kabeļu līniju. Papildus elektrolīniju pārbūvei vidējā sprieguma elektrotīklā izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas nepieciešamības gadījumā ļaus AS “Sadales tīkls” personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus. Attālināti vadāms jaudas slēdži nodrošinās, ka elektrotīkla bojājuma gadījumā atslēgsies tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti varēs veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Elektrotīkls šogad atjaunots arī Ceraukstes pagastā. Lai uzlabotu klientiem elektroapgādes drošumu un kvalitāti, pagasta teritorijā no īpašuma “Dravenieki” līdz Brunavas muižai atjaunota vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 2 km garumā, veikta 2 jaunu transformatoru apakšstaciju un zemsprieguma kabeļu līnijas izbūve 0,6 km garumā. Savukārt Codes pagastā elektrotīkla rekonstrukcija šogad veikta Rudzukrogā, kur, lai uzlabotu elektroapgādi 15 klientiem, gan atjaunota, gan izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija un veikta vairāk kā pirms 40 gadiem izbūvētās zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju  2,1 km garumā.

 

Vecsaules pagastā šogad realizēti divi elektrotīkla rekonstrukcijas projekti. Elektrotīkla pārbūve veikta starp Jaunsauli un Mēmeles upi, kur izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija, vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 0,8 km garumā, bet zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 0,7 km garumā. Otrs projekts realizēts Vidiņu apkaimē, kur līdz ar jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 0,8 km garumā. Šobrīd, kad elektrotīkla pārbūve Vecsaules pagastā ir noslēgusies, elektroapgādes drošums un kvalitāte ievērojami uzlabosies īpašumiem “Mežstrautiņi”, “Mežsētas”, “Lielvaldavas” un “Valdavas”.

 

Mežotnes pagastā šogad plānotais elektrotīkla pārbūves darbs vēl turpinās. Apjomīga elektrolīniju rekonstrukcija tiek veikta pagasta centrā - Mežotnē, kur kopumā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek atjaunotas un pārbūvētas par kabeļu līnijām 9,7 km garumā un pēc elektrotīkla pārbūves elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 70 AS “Sadales tīkls” klientiem. Viens no projektiem realizēts Jumpravā, kur atjaunota vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 1 km garumā, veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,4 km garumā, tādējādi uzlabojot elektroapgādi 7 klientiem.  Elektrotīkla pārbūve noslēgusies arī Bērzmuižā un šajā ciemā šogad izbūvētas 2 jaunas transformatoru apakšstacijas, bet zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 4,3 km garumā.

 

Arī Dāviņu pagastā elektrotīkla atjaunošanas darbs vēl turpinās. Šī pagasta teritorijā šogad AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas 2,5 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 5,2 km garumā un izbūvēs divas jaunas transformatoru apakšstacijas. Elektrotīkla rekonstrukcija norisinās īpašumu “Stīnūži” un “Spolnieki” apkaimē un no “Spolniekiem” līdz Lambārtes ciemam. Vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 2,2 km garumā tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, jo elektrotīkls šķērso mežainu apvidu, un tas ir galvenais cēlonis neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem, ko izraisa stipra vēja ietekmē lūzis un elektrolīnijas vados iegāzts koks vai elektrolīnijas vados ieķēries zars. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstināsies 26 klientiem. 

 

Vecumnieku novada elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” šogad ieguldīs vairāk nekā 342  tūkst. eiro un kopumā novada teritorijā šogad tiks atjaunotas vidējā sprieguma 20kV elektrolīnijas 11 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 11 km garumā un rekonstruētas vai izbūvētas jaunas 4 transformatoru apakšstacijas. Šogad plānotā elektrotīkla rekonstrukcija noslēgusies Vecumnieku un Skaistkalnes pagastā, bet elektrotīkla pārbūves darbs vēl turpinās Vecsaules un Bārbeles pagastā. Starp Melderiem, Vecsaules pagastā, un Gaismu, Bārbeles pagastā, tiek veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve 8 km garumā. Aptuveni 80% no šīs elektrolīnijas šķērso mežu, tādēļ 6,7 km garš elektrolīnijas posms tiek pārbūvēts izolētu vadu izpildījumā. Pēc elektrolīnijas pārbūves klientiem Vecsaules un  Bārbeles pagastā samazināsies elektroapgādes traucējumu skaits, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem,  kā arī paaugstināsies saimniecisko darbu veicēju drošība, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā. Papildus vidējā sprieguma elektrolīnijas pārbūvei elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā AS “Sadales tīkls” izbūvēs jaunu zemsprieguma 0,4kV kabeļu līniju 0,9 km garumā un 2 jaunas transformatoru apakšstacijas. Lai samazinātu dažādu ārējo risku ietekmi uz elektrotīklu, vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija izolētu vadu izpildījumā pārbūvēta arī Skaistkalnes pagastā. Teritorijā no Skaistkalnes līdz Kurmenes pagasta robežai, 20kV gaisvadu elektrolīnija atjaunota 2,8 km garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu Skaistkalnes iedzīvotājiem. Vecumnieku pagastā šogad veikta zemsprieguma 0,4kV elektrotīkla pārbūve un darbs norisinājās Vecumnieku pagasta centrā un Zvirgzdē. Zvirgzdē, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 28 klientiem, veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 3,6 km garumā un gan rekonstruēta, gan izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija, savukārt Vecumniekos veikta zemsprieguma kabeļu līniju rekonstrukcija 6,7 km garumā, uzlabojot elektroapgādi 216 klientiem.

 

Iecavas novadā šogad AS “Sadales tīkls” realizēja vienu projektu, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot vairāk nekā 26 tūkst. eiro. Elektrotīkla rekonstrukcija norisinājās apdzīvotas vietas Mazjāņi apkaimē, kur veikta 1968.gadā izbūvētās transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija, vidējā sprieguma  gaisvadu elektrolīnija atjaunota 0,1 km garumā un izbūvēta jauna zemsprieguma 0,4kV kabeļu līnija 0,4 km garumā. Transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija veikta, lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti 6 klientiem, gan nodrošinātu AS “Sadales tīkls” darbiniekiem operatīvu piekļuvi elektroapgādes infrastruktūrai, kad nepieciešams veikt elektrotīkla uzturēšanas vai remontu darbus, jo līdz šim transformatoru apakšstacija atradās privātīpašumā.