Operatīvā informācija par elektroapgādi

Kas ir operatīvā informācija no AS "Sadales tīkls"?

Operatīvā infromācija ir paziņojumi AS "Sadales tīkls" klientiem par viņu īpašumā vai uzņēmumā plānotajiem un neplānotajiem elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem, elektroenerģijas skaitītāja maiņu vai tā atslēgšanu un pieslēgšanu.  

 

Kādā veidā tiek sūtīta operatīvā informācija?

Operatīvo informāciju par sava īpašuma elektroapgādi klienti var saņemt īsziņas (SMS) veidā uz mobilo tālruni, e-pasta vēstulē vai arī abos veidos.

 

Vai operatīvo informāciju var saņemt arī vēstulē pa pastu?

Ar klientiem, kuri savu kontaktinformāciju nav norādījuši, AS "Sadales tīkls" sazinās, sūtot vēstules pa pastu. Diemžēl šie klienti var saņemt tikai informāciju par plānotajiem elektroapgādes pārtraukumiem un šajos gadījumos paziņojuma saņemšanas laiks ir atkarīgs no pasta sūtījumu piegādes.

 

Kādi ir lietotāju ieguvumi, saņemot operatīvo informāciju īsziņas veidā uz mobilo tālruni?

Operatīvās informācijas saņemšana SMS veidā nodrošina ātru un operatīvu komunikāciju, atceļot plānotos elektrotīkla remontdarbus, neplānoto un dabas stihiju radīto elektrotīkla bojājumu gadījumos un brīžos, kad e-pasts nav pieejams. Saņemot SMS, klienti vienmēr ir informēti par elektroapgādi savā īpašumā, līdz ar to ir iespēja savlaicīgi sagatavoties elektroapgādes pārtraukumam, kā arī saņemt informāciju par elektrotīkla bojājuma novēršanas un elektroapgādes atjaunošanas laiku.

 

Kuros gadījumos AS "Sadales tīkls" izsūta operatīvos paziņojumus?

Paziņojumus par plānotajiem remontdarbiem, kas ietver informāciju par objektu, datumu un elektroapgādes pārtraukuma ilgumu, SMS veidā un e-pasta vēstulē AS "Sadales tīkls" klientiem izsūta divreiz: 6 -10 dienas pirms plānoto remontdarbu veikšanas un iepriekšējā dienā pirms remontdarbiem. Tāpat paziņojumus klienti saņem brīdī, kad elektroenerģijas piegāde objektā ir atjaunota vai plānotie remontdarbi tiek atcelti.

 

Neplānotu elektroapgādes pārtraukumu laikā klientiem operatīvi tiek nosūtīti paziņojumi par reģistrēto elektrotīkla bojājumu, tā plānoto novēršanas un elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku. Tādējādi klientam pašam vairs nav jāsazinās ar AS "Sadales tīkls" klientu servisu, lai pieteiktu bojājumu, kas ir īpaši svarīgi ārkārtas situācijās.

 

AS "Sadales tīkls" savus klientus informē arī par darbībām, kas ir saistīti ar elektroenerģijas skaitītāju - elektroenerģijas skaitītāja maiņu, SMS norādot noņemtā un uzliktā skaitītāja rādījumus, informāciju par elektroenerģijas skaitītāja atslēgšanu un par skaitītāja pieslēgšanu.

 

Vai par operatīvās informācijas saņemšanu ir jāmaksā?

AS "Sadales tīkls" operatīvās informācijas saņemšana ir bezmaksas pakalpojums.

 

Kā klienti var pieteikt operatīvās informācijas saņemšanas veidu?

Lai saņemtu operatīvos paziņojumus SMS veidā vai e-pasta vēstulē, vai abos kanālos - lūdzam savu kontaktinformāciju paziņot AS "Sadales tīkls" klientu servisam, sūtot e-pasta vēstuli uz st@sadalestikls.lv vai zvanot pa tālruni 8403, kā arī saziņai izmantot sociālos tīklus.