Elektroapgādes objektu pārvietošana no klientu īpašuma

Ja klients vēlas, lai no klienta īpašuma tiktu pārvietots transformatoru punkts, elektropārvades līnijas balsti, elektroenerģijas komercuzskaite vai citi energoapgādes objekti, tad klientam ir jāaizpilda "Iesniegums par energoapgādes objekta pārvietošanu".

Ar elektroenerģijas piegādi saistītiem pakalpojumiem, biežāk izmantojamās iesniegumu un pieteikumu formas, Jūs varat atrast AS "Sadales tīkls" klientu portālā www.e-st.lv.
 
Aizpildītam Iesniegumam ir jāpievieno īpašumu apliecinoša dokumenta un zemes robežu plāna kopijas un šos dokumentus var iesniegt sūtot pa pastu vai e-pastu st@sadalestikls.lv. 
 
Energoapgādes objekta pārvietošanas tehniskie noteikumi un projektēšanas uzdevums tehniskā būvprojekta izstrādei tiks nosūtīti uz Iesniegumā norādīto adresi.
 
Pamatojoties uz Enerģētikas likuma 23. panta (2) daļu, visas ar energoapgādes objekta iznešanu saistītās izmaksas sedz klients un darbus veic klienta izvēlēts uzņēmējs.