Īslaicīgs pieslēgums

Īslaicīgo pieslēgumu varat pieprasīt uz laiku līdz 14 dienām ar jebkuru atļauto slodzi.

 

Ja vēlaties ierīkot īslaicīgo elektroenerģijas pieslēgumu - aizpildiet un parakstiet pieteikuma veidlapu "Iesniegums-vienošanās īslaicīgajam pieslēgumam", kas pieejama klientu  portāla www.e-st.lv sadaļā Iesniegumu veidlapas.   

Pieteikumu varat sūtīt uz e-pastu st@sadalestikls.lv.

 

Aizpildīts un parakstīts pieteikums ir jāiesniedz vismaz 10 darba dienas pirms vēlamā pieslēguma laika. Ja pieteikums tiks iesniegts vēlāk, AS "Sadales tīkls" negarantē pieslēguma ierīkošanu vēlamajā laikā.

 

Pēc pieteikuma saņemšanas, 10 darba dienu laikā, AS "Sadales tīkls" pārstāvis telefoniski sazināsies, lai informētu par īslaicīgā pieslēguma ierīkošanas iespējām. Sarunas laikā klientam ir iespēja atteikties no īslaicīgā pieslēguma ierīkošanas. Īslaicīgais elektroenerģijas pieslēgums tiks atslēgts pieteikumā norādītajā datumā.

 

Klients pats ir atbildīgs par visiem pieslēguma ierīkošanai nepieciešamajiem saskaņojumiem ar ēkas un zemes īpašniekiem, tai skaitā ar valsts un pašvaldību iestādēm, ja nepieciešams, kā arī nodrošina nepieciešamā šķērsgriezuma kabeli un tā aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem (nosegvāki, nostiprināšana augstumā u.c.).