Noderīga informācija

 Mācību centra pašnovērtējums

 Garantijas vēstules paraugs (grantijas vēstulē lūdzu norādiet e-pasta adresi rēķina saņemšanai, ja tā atšķiras no uzņēmuma e-pasta adreses)

 Iesnieguma veidlapa privātpersonām, elektrodrošības testa kārtošanai

 

Der zināt!
Par mācību kalendāra izmaiņām vai brīvajām vietām uz kursiem interesēties, zvanot pa tālruni 67728928 vai sūtot jautājumus uz e-pastu mc@sadalestikls.lv.
Apliecības var saņemt katru piektdienu no plkst. 9.00 – 15.00 238.kab. 2.stāvā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Ar 2014. gada 1.martu Latvijas Republikā ir noteikti MK noteikumi NR. 1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības".
Lai sekmīgi nokārtotu testu elektrodrošības grupas iegūšanai, lūgums iepriekš iepazīties ar šiem noteikumiem.


Atbilstoši noteikumiem, lai iegūtu C elektrodrošības grupu, ir jābūt iegūtam vismaz otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim elektrozinībās un vismaz trīs mēnešus ilgam darba stāžam ar B elektrodrošības grupu. Līdz ar to lūdzam C elektrodrošības grupas apliecības iegūšanai līdz testēšanas dienai uz e-pastu mc@sadalestikls.lv iesūtīt dokumenta kopiju, kas apliecina, ka iegūts vismaz otrais profesionālais kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.

Līdzi jāņem garantijas vēstule un fotokartiņa 3x4.

 

Lai uzsāktu mācības tālākizglītības programmās "Elektromontieris" vai "Elektrotehniķis", līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, dokumenta kopija, kas apstiprina, ka ir iegūta vismaz pamatizglītība, pases kopija un fotokartiņa,  3x4 cm. Pieteikties uz mācībām var mājas lapā, vai rakstot uz e-pastu mc@sadalestikls.lv