Mācību centrs

Mācību centrs ir AS „Sadales tīkls” dibināta pieaugušo profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, kas īsteno divas akreditētas izglītības programmas, piešķirot profesionālo kvalifikāciju elektroenerģētikas jomā reglamentētajās profesijās: ELEKTROTEHNIĶIS un ELEKTROMONTIERIS, kā arī virkni kompetenču nodrošināšanas programmu.

Kā akreditēta izglītības iestāde Mācību centrs pārbauda nodarbināto zināšanas un piešķir elektrodrošības grupas (reģistrācijas apliecības Nr. 3360800209).

Mācību centrs pieaugušo profesionālās izglītības jomā darbojas jau 30 gadus, kopš 1985.gada, īstenojot noteiktas mācību programmas šādās jomās:

 • kabeļu līniju montāža un ekspluatācija;
 • gaisvadu līniju montāža un ekspluatācija;
 • spriegumaktīvie darbi;
 • elektroinstalācijas montāža;
 • elektroenerģijas uzskaites montāža un pārbaužu veikšana;
 • profilaktisko mērījumu veikšana;
 • darbs ar speciālo aprīkojumu;
 • praktiskā augstkāpšana;
 • pielietojamā elektrotehnika;
 • darbi ar bīstamajām iekārtām;
 • elektrodrošība;
 • profesionālā tālākizglītība.

 

Izglītības programmu īstenošanai Mācību centrā Ventspils ielā 58, Rīgā iekārtotas datorklases un īpaši aprīkotas auditorijas, kā arī darbnīcas un treniņu poligons praktisko iemaņu apguvei. Mācību centra telpas pieejamas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Mācību centra mācībspēki ir kompetenti savas jomas profesionāļi, kas regulāri papildina zināšanas un prasmes sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko universitāti u.c. augstskolām, kā arī citiem Eiropas sadales sistēmas operatoriem.

 

Ik gadu Mācību centrā zināšanas un prasmes papildina vairāk nekā 4500 klientu.

 

Mācību centra vadības sistēma ir  sertificēta atbilstoši vadības sistēmu standarta ISO 9001:2008 prasībām. Sertifikācijas joma ir kompetenču nodrošināšanas, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu izveide, mācību organizēšana, norise un eksaminācija.