Investīcijas

Elektroenerģijas loma ir būtiska gan katra klienta ikdienā, gan tautsaimniecības attīstībai kopumā. AS "Sadales tīkls" turpina attīstīt elektrotīklu kā fundamentāli ļoti nozīmīga pakalpojuma tehnisko nodrošinājumu, veicot ievērojamus elektroapgādes kvalitātes uzlabošanas projektus.

Elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums sasniedz 93 813 kilometru un elektroenerģijas piegāde tiek nodrošināta vairāk nekā 1 miljonam klientu objektu visā Latvijā. Lai nodrošinātu elektroapgādes tīklu rekonstrukciju un modernizāciju, inovatīvu tehnisko risinājumu izmantošanu, uzlabojot drošu un kvalitatīvu sadales pakalpojuma sniegšanu klientiem, AS "Sadales tīkls" ik gadu veic ievērojamus elektroapgādes kvalitātes un drošuma uzlabošanas projektus, kas prasa ilgtermiņa investīcijas. 

 

Lai iedzīvotājiem visā Latvijā paaugstinātu piegādātās elektroenerģijas kvalitāti un drošumu, AS "Sadales tīkls" 2017.gadā elektrotīkla attīstībā ieguldīs 106 miljonus eiro, plānveidīgi veicot:

  • elektrotīkla atjaunošanu;
  • vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu līnijās;
  • vidējā sprieguma elektrotīkla automatizāciju;
  • 0,23kV elektrotīkla rekonstrukciju Rīgas vēsturiskajā centrā
  • sprieguma kvalitātes uzlabošanu.

 

​Arī šogad AS "Sadales tīkls" plāno veikt ievērojamus elektroapgādes kvalitātes uzlabošanas projektus, turpinot elektrolīniju trašu un infrastruktūras sakārtošanas darbus, kas būtiski paaugstina elektroapgādes drošību un kvalitāti, mazinot nelabvēlīgu laika apstākļu izraisītu traucējumu risku.

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi iedzīvotājiem visā Latvijā, 2017. gadā AS "Sadales tīkls" kopumā plāno atjaunot 873 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi par zemē ieraktām kabeļu līnijām plānots veikt 203 km garumā, atjaunot 890 km zemsprieguma elektrolīnijas, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 711 transformatoru apakšstacijas.