Sarunas ar kvalificētiem piegādātājiem

Izsludināts Paredzamā līguma priekšmets Piedāvājuma iesniegšana
22.08.2017 "20 kV GEPL LG-25 (posmā no balsta Nr.92 līdz balstam Nr.138) atjaunošana,T-2683 "Kagaiņi" demontāža, T-2704 "Zobols" un T-2752 "Jurģis" 20/0.4kV tīkla pārbūve Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā" 14:00 30.08.2017
22.08.2017 „AIVIS BALODIS_Stārķu iela 1, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov.," TN Nr. 121037169 14:00 31.08.2017
21.08.2017 1."Elektroapgādes slodzes apvienošana Brīvības bulvārī 21, Rīgā", TN 103552167 ; 2."Elektroapgādes jauns pieslēgums Ezermalas iela 13 k-4-43A, Rīga", TN 116521156. 14:00 30.08.2017
21.08.2017 1.„SP-0638 "Vandzenes kalte" Z-3, Vandzenes pag., Talsu nov."; 2.„TP-0748 "Robežnieki" Valdgales pag., Talsu nov."; 3.„TP-3842 "Klūgas" Z-2, Iecavas nov.". 14:00 29.08.2017
21.08.2017 1. "T-8025 "Mantiņi" 20/0.4kV tīkla rekonstrukcija Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā"; 2. "T-3551 "Bilska" Z-11 un Z-12 0.4kV tīkla un komercuzskaišu pārbūve Smiltenes novada Bilskas pagastā", TN Nr. IO-43378. 14:00 29.08.2017
21.08.2017 1. „JĀNIS BUTLERS_"Kalna Jukāni", Vaives pag., Cēsu nov.," TN Nr. 121068167 , 2. „ VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA_Ķieģeļu iela Mālu iela 1, Valmiera," TN Nr. 122556160 . 14:00 30.08.2017
21.08.2017 "Elektroapgādes jauns pieslēgums "Vārpas", Stopiņu novadā, II kārta, TN 101067175" 07:53 29.08.2017
17.08.2017 Elektromontāžas darbi projektā : „A-9902, TP-9902 „Elciņi", Abavas pag., Talsu nov." 14:00 28.08.2017
17.08.2017 1. 20kV GVL ND21-45 (no T-2391 līdz b.Nr.31), ND21-47, T-2489 "Velliņi", T-2100 "Dzintari" Z-2, T-2102 "Gubāti" Z-1 20/0.4 kV tīkla pārbūve Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā 2. 20kV GVL LV-22 (no AV22-49 līdz AV22-50) atjaunošana Burtnieku novada Valmieras pagastā 3. T-3685 "Ķirškalni" Z-1 20/0.4kV tīkla un komercuzskaišu pārbūve Smiltenes novada Blomes pagastā 14:00 28.08.2017
17.08.2017 20kV un 0.4kV elektropārvades līniju pārbūve, Rožu iela un ceļa C-6 (Vecais ceļš), Mārupes novads 14:00 25.08.2017
1
2
3