Valde

manager
Andis Pinkulis
Valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors

Komunikācija, personāla vadība un administratīvais atbalsts, inspekcija un darba aizsardzība, Mācību centrs.

 

 

manager
Raimonds Skrebs
Valdes loceklis, tehniskais direktors

Ekspluatācija, remonti un būvniecība, izpēte un standarti.

 

 

manager
Rolands Lūsveris
Valdes loceklis, attīstības direktors

Tīklu aktīvu pārvaldīb, projektu vadība, kapitālieguldījumi, dispečervadība, informācijas tehnoloģijas.

 

 

manager
Baiba Priedīte
Valdes locekle, klientu direktore

Klientu apkalpošana, pakalpojumu attīstība, elektroenerģijas uzskaite, pieslēgumi.

 

 

 

manager
Inga Āboliņa
Valdes locekle, finanšu direktore

Biznesa plānošana un kontrole, sagādes un iepirkumu kontrole, koka balstu ražotne.