Ceļvedis izmaksu samazināšanai

KĀ SAMAZINĀT IZMAKSAS PAR ELEKTRĪBU SAVAM MĀJOKLIM?
KĀ SAMAZINĀT IZMAKSAS PAR ELEKTRĪBU SAVAM UZŅĒMUMAM?