Obligātā iepirkuma komponentes

Katra gada sākumā publiskais tirgotājs iesniedz regulatoram atskaiti par obligātajā iepirkumā iepirkto elektroenerģiju iepriekšējā kalendārajā gadā un aprēķina maksu euro par kilovatstundu, kas jāsedz elektroenerģijas galalietotājiem proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam kā obligātā iepirkuma komponentes. Regulators pārbauda iesniegtos aprēķinus un apstiprina obligātā iepirkuma komponentes. Publiskais tirgotājs obligātā iepirkuma radītās papildu izmaksas par iepriekšējo gadu atgūst nākamajā gadā – obligātā iepirkuma komponenti piemēro no 1.aprīļa. 
 
2016.gada 11.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja, ka kopējā obligātās iepirkumu komponentes vērtība no 2016. gada 1. aprīļa saglabāsies 0,02679 EUR/kWh.
 
No 2016.gada 1.aprīļa apstiprinātās obligātā iepirkuma komponentes galalietotājiem 0,02679 EUR/kWh:
  • komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā – 0,01625 EUR/kWh,
  • komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus – 0,01054 EUR/kWh.

 

Vairāk par elektroenerģijas obligātā ieprikuma administrēšanu skatiet www.eptirgotajs.lv