Tarifu aprēķināšanas kalkulators

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas kalkulatorā mājsaimniecībām ir iespēja aprēķināt aptuveno kopējo maksājumu par elektroenerģiju (rēķinu), savukārt juridiskajām personām kalkulators sniedz iespēju aprēķināt maksu par sadales sistēmas pakalpojumiem mēnesī ar iespēju pamattarifu salīdzināt ar tarifu plāniem (aprēķinā iekļautas arī obligātā iepirkuma komponentes).

 

Lūdzu izvēlieties Jums aktuālo kalkulatoru ‘’Mājsaimniecība’’ vai ‘’Juridiska persona’’ un, vadoties pēc Lietošanas instrukcijas – aizpildiet vai izvēlieties definētos laukus. 

Kopējo mājsaimniecības rēķinu par patērēto elektrību veido:
- elektroenerģijas cena;
- pārvades un sadales pakalpojumi (regulēti elektroenerģijas piegādes tarifi, kurus apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija);
- obligātā iepirkuma komponentes;
- pievienotās vērtības nodoklis.
Aprēķinos kā elektroenerģijas cena tiek pieņemta 0.053 EUR bez PVN un tā var atšķirties no Jūsu izvēlētā tirgotāja elektroenerģijas produkta cenas un tirgotāja noteiktajiem mēneša maksājumiem, par kuriem AS "Sadales tīkls" nav informācijas, tāpēc aprēķins var atšķirties no faktiskā mājsaimniecības kopējā rēķina summas.

 

Kā lietot kalkulatoru?

1. Ievadiet mēneša elektroenerģijas patēriņu. Ja neziniet patēriņu kilovatstundās (kWh), izvēlieties "Rēķina summa par elektroenerģiju" un ievadiet vidējo rēķina summu EUR, tai skaitā PVN.
2. Norādiet fāžu skaitu, izvēloties 1 fāze vai 3 fāzes. Ja Jūsu objektā ir 3 fāžu pieslēgums, izvēlieties arī ievadaizsardzības aparāta (IAA) nominālās strāvas lielumu apmēros (A) pēc norādītājām vērtībām.
3. Ja norēķinu par patērēto elektroenerģiju veiciet pēc divu laika zonu tarifa (tarifs S3), atzīmējiet "Divas laika zonas" un norādiet patēriņu dienas zonā un nakts zonā un nedēļās nogalēs.
4. Ja ziniet sava tirgotāja piedāvāto elektroenerģijas cenu un tā ir atšķirīga no kalkulatorā izmantotās – Jūs to variet koriģēt un ievadīt atbilstošo, norādot cenu bez PVN.
5. Spiediet pogu "Aprēķināt".
6. Ja vēlaties atkārtoti izmantot tarifu aprēķināšanas kalkulatoru, nospiediet pogu "Notīrīt" un ievadītie dati un aprēķini tiks nodzēsti.

Kalkulators ir informatīvs un aprēķinos ietverta informācija par sistēmas pakalpojumiem – maksa par elektroenerģijas sadalīšanu, kā arī obligātā iepirkuma komponentēm (OIK). Kalkulatorā netiek ietverti aprēķini par reaktīvo enerģiju.

Lietošanas instrukcija:
1. Lūdzu izvēlieties sprieguma pakāpi:
2.1. Ja jūsu objekta pieslēgums ir 0.4 kV kopnes vai līnijas – ievadiet ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielumu ampēros (A). 
2.2. Ja jūsu objekta pieslēgums ir 6-20 kV līnijas vai kopnes – norādiet atļauto slodzi kilovatos (kW).
3. Izvēlieties fāžu skaitu, ja objekta pieslēgums ir 0.4 kV līnijas vai kopņu. 
4. Ievadiet mēneša elektroenerģijas patēriņu - dienas zonā, maksimumstundās, naktīs un nedēļas nogalēs.

Ja patēriņu ievadīsiet tikai dienas zonā, tas pēc noklusējuma kā dienas zonas patēriņu piemēros 65%, maksimumstundām 15% un pārējo nakts un nedēļas nogalēs. Bet šo sadalījumu ir iespējams individualizēt atbilstoši jūsu objekta datiem. 

Ja maksimumstundās un/vai naktīs un nedēļas nogalēs elektroenerģija netiek patērēta, atbilstošajās šūnās lūdzu ievadiet 0 (nulli). 
5. Izvēlieties, vai kalkulatora rezultātus vēlaties skatīt ar PVN 21% vai bez tā.

6. Pie rezultātiem tiek atrādītas divas tabulas – pēc spēkā esošajiem tarifiem un pēc jaunajiem apstiprinātajiem tarifiem, kas stājies spēkā no 1. augusta. Tabulās ir atrādīti visi pieejamie tarifi un iekrāsots visizdevīgākais tarifs atbilstoši Jūsu pieslēguma veidam. Sadales tīkls aicina izvērtēt objekta pieslēguma jaudu atbilstoši Jūsu objektā esošajām elektroierīcēm.

Twitter
YouTube
Facebook
Linkedin
Instagram
Draugiem