Stropētājs, zināšanu pārbaude

Kursa mērķis:

 

Sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas kravu stropēšanā, pieturēšanā, pavadīšanā, stropju uzturēšanā un defektēšanā. Iepazīstināt ar darbam nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar kravu pārvietošanu.

Kursa saturs:

  • vispārējās kravu pārvietošanas darbu veikšanas drošības prasības un prasības personālam, kas apkalpo kravas celtņus;
  • kravu iesaitēšana, pavadīšana un nokraušana;
  • kravas satveršanas palīgierīču pārbaude un brāķēšana;
  • darba aizsardzības prasības.

 

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, kuri veic kravu stropēšanas darbus, uztur darba kārtībā kravas satvērējierīces un darba devējs ir paredzējis regulāras zināšanu pārbaudes.

 

Prasības kursa uzsākšanai:

Apgūta sākotnējā mācību programma “Stropētājs”.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Protokols par kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

4 akadēmiskās stundas.

 Pieteikties