Auto-elektro iekrāvēja vadītājs

Kursa mērķis:

Sniegt informāciju par noteiktiem darbiem ar auto-elektro iekrāvēju, instrukcijām apkalpojošajam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar auto-elektro iekrāvēju.

Kursa saturs:

  • saistošie noteikumi;
  • bīstamie faktori  darbā ar auto-elektro;
  • darba aizsardzība un ugunsdrošība;
  • zināšanu pārbaude.

 

Mērķauditorija: 

Nodarbinātie, kuriem veicot darba pienākumus nepieciešams izmantot auto-elektro iekrāvēju.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīga kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

4 akadēmiskās stundas.

 Pieteikties