Hidromanipulatora operators

Kursa mērķis:

Sniegt informāciju par noteikumiem darbam ar hidromanipulatoru, instrukcijām apkalpojošajam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar hidromanipulatoru. Praktiski pielietot hidromanipulatoru materiālu pārvietošanai.

Kursa saturs:

  • saistošie noteikumi;
  • bīstamie faktori darbā ar hidromanipulatoru;
  • barba aizsardzība un ugunsdrošība;
  • praktiskā hidromanipulatora lietošana.

 

Mērķauditorija

Nodarbinātie, kuriem veicot darba pienākumus materiālu pārvietošanai nepieciešams lietot hidromanipulatoru.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

6 akadēmiskās stundas, tai skaitā 4 akadēmiskās stundas praktiskās mācības.

 Pieteikties