Darbs ar gāzes liesmu, sašķidrinātās gāzes balonu transportēšana un glabāšana

Kursa mērķis:

Sniegt informāciju par prasībām veicot darbu ar propānu-butānu gāzes liesmu, kā arī normatīvo aktu prasībām, kas saistīti ar gāzbīstamiem darbiem un speciālā aprīkojuma ekspluatāciju, gāzes balonu transportēšanu un glabāšanu.

Kursa saturs:

  • sašķidrinātās gāzes fizikāli ķīmiskās īpašības;
  • darba aprīkojums un gāzes baloni;
  • ugunsdrošības un darba aizsardzības prasības;
  • balonu transportēšanas un glabāšana.

 

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, kuru tiešo darba pienākumu veikšana saistīta ar sašķidrinātās gāzes balonu transportēšanu, darbu ar gāzes liesmu un ugunsbīstamajiem darbiem.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

4 akadēmiskās stundas.

 Pieteikties