Darbs ar kabeļu detektoru

Kursa mērķis:

Sniegt darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, papildināt praktiskās iemaņas darbā ar dažāda veida kabeļu detektoriem, sniegt rekomendācijas kabeļu trašu uzrādīšanā.
 

Kursa saturs:

  • kabeļu detektoru uzbūve un darbības princips;
  • trases meklēšanas metodes;
  • frekvenču pielietošanas nosacījumi;
  • signālu ģeneratora pieslēgšana;
  • induktīvās spailes pieslēgšana;
  • ģeneratora indukcijas izmantošana;
  • kabeļu detektora papildus funkcijas.

 

Mērķauditorija: 

Nodarbinātie, kuriem jānosaka kabeļu līnijas bojājuma vieta un  jāuzrāda kabeļu līnijas trases.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīga kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

8 akadēmiskās stundas, tai skaitā 4 akadēmiskās stundas praktiskās mācības.

 Pieteikties