Darbs augstumā līdz 5 m, teorētiskā apmācība

Kursa mērķis:

 

Sniegt informāciju par normatīvo aktu prasībām, veicot darbu augstumā.  Iepazīstināt ar speciālā aprīkojuma lietošanas un pārbaužu nosacījumiem, aprīkojuma izvēles principiem.

Kursa saturs:

  • normatīvo aktu prasības;
  • īstamie faktori;
  • aprīkojums darbam augstumā.

 

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, kuri veic darbus augstumā un pielieto individuālos aizsardzības līdzekļus kritiena novēršanai un apturēšanai, lieto pārvietojamās kāpnes un veic darbu uz sastatnēm vai pārvietojamiem sastatņu torņiem.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

16 akadēmiskās stundas, no kurām 8 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties