Elektriskie mērījumi

Kursa mērķis:

 

Pilnveidot darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas un papildināt praktiskās iemaņas darbā ar dažāda veida mērinstrumentiem.

Kursa saturs:

  • drošības prasības, veicot profilaktiskos mērījumus;
  • zemējuma pretestības mērīšana;
  • izolācijas pretestības mērīšana;
  • kontaktsavienojumu pārejas pretestības mērīšana;
  • cilpas “fāze – nulle” pilnas pretestības mērīšana.

 

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, kuri veic vai ir atbildīgi par profilaktiskiem mērījumiem elektroietaisēs.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

 Pieteikties