Spēka transformatoru ekspluatācija un mērījumi

Kursa mērķis:

 

Sniegt informāciju un veidot izpratni par spēka transformatoru veidiem, uzbūvi un darbības principiem, transformatoru slēguma shēmām un sprieguma pakāpēm, elektriskajiem mērījumiem ekspluatācijas laikā.

Kursa saturs:

  • spēka transformatoru veidi;
  • slēguma grupas, sprieguma pakāpes;
  • ekspluatācijas prasības;
  • transformatoru paralēlais darbs un to elektriskie mērījumi.

 

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, kuriem nepieciešams darbam teorētiskās un praktiskās zināšanas, par spēka transformatoru veidiem, uzbūvi un ekspluatācijas prasībām.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

8 akadēmiskās stundas, no kurām 2 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties