Termogrāfiskie mērījumi

Kursa mērķis:

Pilnveidot darbā nepieciešamās teorētiskās zināšanas un papildināt praktiskās iemaņas darbā ar dažādām termokamerām. Iepazīties ar dažādu termokameru funkcionalitāti.

Kursa saturs:

  • darba drošība darbā ar termokameru;
  • termogrāfijas pamati;
  • termogrāfijas pielietojums;
  • termogrāfijas iekārtas;
  • termogrāfiskie mērījumi;
  • termokameru funkcionalitāte.

 

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, kuri veic vai ir atbildīgi par profilaktiskajiem (termogrāfiskajiem) mērījumiem elektroietaisēs.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

 Pieteikties