0,4 – 20 kV gaisvadu līniju montāža un ekspluatācija

Kursa mērķis:

Apgūt 0,4 – 20 kV gaisvadu līniju montāžas un ekspluatācijas darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas.


Kursa saturs:

  • normatīvie dokumenti;
  • gaisvadu līniju veidi un to elementi;
  • montāžas darbi;
  • gaisvadu līniju ekspluatācija;
  • raksturīgākie bojājumi.

 

Mērķauditorija

Nodarbinātie, kuriem nepieciešams iegūt teorētiskās un darbu veikšanai nepieciešamās praktiskās iemaņas 0,4 – 20 kV gaisvadu līniju montāžā un ekspluatācijā.

 

Uzsākšanas nosacījumi:

Formālā elektrotehniskā izglītība vai ETP kurss.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

24 akadēmiskās stundas, no kurām 16 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties