Elektrisko sadales tīklu iekārtu montāža un ekspluatācija

Kursa mērķis:

Apgūt elektrisko sadales tīklu iekārtu montāžas un ekspluatācijas darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas.


Kursa saturs:

  • elektriskās iekārtas un shēmas;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu uzbūve un darbības princips;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu montāža;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu apskates un profilaktiskie remonti.

 

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, kuri strādā vai plāno strādāt pie elektrisko sadales tīklu iekārtu montāžas.

 

Prasības kursa uzsākšanai:

Priekšzināšanas mācību programmā “Pielietojamā elektrotehnika” vai formālā elektrotehniskā izglītība.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

16 akadēmiskās stundas, no kurām 8  akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties