Elektrisko sadales tīklu iekārtu montāžas un ekspluatācijas praktisko iemaņu atjaunošana

Kursa mērķis:

Atjaunot elektrisko sadales tīklu iekārtu montāžas un ekspluatācijas darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas.


Kursa saturs:

  • elektriskās iekārtas un shēmas;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu uzbūve un darbības princips;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu montāža;
  • elektrisko sadales tīklu iekārtu apskates un profilaktiskie remonti;
  • profilaktiskie mērījumi.

 

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, kuri strādā vai plāno strādāt pie elektrisko sadales tīklu iekārtu montāžas.

 

Prasības kursa uzsākšanai:

Apgūta sākotnējā mācību programma “Elektrisko sadales tīklu iekārtu montāža un ekspluatācija”.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Protokola par kursa apguvi.

Kursa ilgums:

8 akadēmiskās stundas, no kurām 4  akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties