Elektroenerģijas uzskaites iekārtu uzstādīšana un ekspluatācija

Kursa mērķis:

Sniegt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas elektroenerģijas skaitītāju montāžā un ekspluatācijā. Iepazīstināt ar aprīkojumu elektroenerģijas skaitītāju darbības pārbaudei, kā arī sniegt praktiskus padomus par to pielietojumu.

Kursa saturs:

  • elektroenerģijas uzskaite;
  • elektroenerģijas uzskaites plombējums;
  • pielietojamie instrumenti, aprīkojums;
  • elektroenerģijas uzskaites darbības pārbaude.Mērķauditorija: 

Nodarbinātie, kas veic elektromontāžas un ekspluatācijas darbus elektroenerģijas uzskaites sadalnēs.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

16 akadēmiskās stundas, no kurām  8 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties