Kabeļu elektropārvades līniju ar spriegumu līdz 1 kV montāža

Kursa mērķis:

Apgūt kabeļu montāžu elektropārvades līnijām ar spriegumu līdz 1kV un šo darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas.

Kursa saturs:

  • kabeļu uzbūve un savienojumu veidi;
  • spēka kabeļu uzmavas un gala apdares;
  • kabeļu sagatavošana montāžai;
  • kabeļu montāža.

 

Mērķauditorija: 

Nodarbinātie, kuriem nepieciešams veikt kabeļu līniju līdz 1kV montāžas, ekspluatācijas un remonta darbus.

 

Prasības kursa uzsākšanai:

Vismaz 2. profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoša kvalifikācija, kas saistīta ar spēka elektroietaišu elektrozinību apgūšanu, piemēram, elektriķis, elektromontieris, elektrotehniķis utt.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi un kabeļu montiera dienasgrāmata.

 

Kursa ilgums:

28 akadēmiskās stundas, no kurām 20 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties