Kabeļu elektropārvades līniju ar spriegumu līdz 20 kV montāža

Kursa mērķis:

 

Apgūt kabeļu montāžu elektropārvades līnijām ar spriegumu līdz 20 kV un šo darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas.

Kursa saturs:

  • kabeļu uzbūve un to raksturojumi;
  • kabeļa galu sagatavošana montāžai;
  • kabeļu uzmavu montāža;
  • kabeļu līnijas pārbaude un nodošana ekspluatācijā.

 

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, kuriem nepieciešams veikt kabeļu līniju līdz 20 kV montāžas, ekspluatācijas un remonta darbus.

 

Prasības kursa uzsākšanai:

Vismaz 2. profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoša kvalifikācija, kas saistīta ar spēka elektroietaišu elektrozinību apgūšanu un apgūta mācību programma “Kabeļu elektropārvades līniju ar spriegumu līdz 1 kV montāža” apliecība un vismaz 6 mēnešu praktiskā darba pieredze darba vietā.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

32 akadēmiskās stundas, no kurām 24 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties